Akmentiņu ģimene upes malā.
Akmentiņu ģimene upes malā.
Sēžam upītes malā, lai gan peldēties nevarējām, jo bija bailes no zušiem, kas bija ļoti daudz upītē. Bet tie gan bija garšīgi sacepti uz maizes šķēles.
ID numurs:
3621
Nosaukums:
Akmentiņu ģimene upes malā.
Avots:
Dzintra Flynn (dz. Akmentiņa)
Vieta:
Altgarge (Alt-Garge bei Bleckende)
Zona:
Angļu zona
Datums:
1946. gada vasarā.
Cilvēki fotogrâfija:
Dzintra, Helēne, Skaidrīte un Jānītis Akmentiņi.
Apraksts:
Ģimenes fotogrāfija.
Stāsts:
Sēžam upītes malā, lai gan peldēties nevarējām, jo bija bailes no zušiem, kas bija ļoti daudz upītē. Bet tie gan bija garšīgi sacepti uz maizes šķēles.
Avota DP vēsture :
Dzintra Flynn (dzimusi Akmentiņa) atceras. Man bija tikai trīs gadi, kad sākām mūsu bēgļu gaitas, šīs atmiņas ir no tā ko mamma man atstāstīja. Mamma Helene Akmentiņa un mēs trīs bērni, Skaidrīte (5), es (3) un brālītis Jānis (2) atstājām Latviju 1944. gada rudenī. Pārdzīvojot visas kaŗa briesmas beidzot nonācām Alt-Garges bēgļu nometnē, kur arī sagaidījām kaŗa beigas. Alt-Garges nometni pārveidoja par DP nometni un tur mēs nodzīvojām līdz 1949. gadam, kad nometni slēdza un mūs pārcēla uz Dīphocas DP nometni. Bijām priecīgi, ka beidzot tikām ārā no barakām un nonācām kazarmu ēkās, lai ar cik daudz bojātās kaŗa laikā. Bet nebijām ne labi iedzīvojušies, kad mūs pārcēla uz Dēdelstorfa DP nometni. Šeit mēs nodzīvojām līdz 1951. gada rudenim, kad Akmentiņu ģimenei beidzot bija iespēja izceļot uz ASV. Ar kuģi caur Òuorleanu nonācām Mississipī štata plantācijā.
Fotogrâfiju autors:
Fotogrāfiju izmērs:
750 x 500 pixels, 82 KB
Other photos from the donor:
Donora bildes
Līdzīgas bildes
Akmentiņu ģimene.
Rendsburgā kanāla malā
Nekāra upes ieleja
Jaunieši pie upes
Blūmentālu ģimene