Âboliņa pļavā.
Âboliņa pļavā.
Gaidot Jāņus pastaigājāmies skaistā āboliņa pļavā.
ID numurs:
3631
Nosaukums:
Âboliņa pļavā.
Avots:
Dzintra Flynn (dz. Akmentiņa)
Vieta:
Altgarge (Alt-Garge bei Bleckende)
Zona:
Angļu zona
Datums:
1947. gada jūnijā.
Cilvēki fotogrâfija:
Priekšā Skaidrīte un Helēne Akmentinās.
Apraksts:
Grupa pļavā.
Stāsts:
Gaidot Jāņus pastaigājāmies skaistā āboliņa pļavā.
Avota DP vēsture :
Dzintra Flynn (dzimusi Akmentiņa) atceras. Man bija tikai trīs gadi, kad sākām mūsu bēgļu gaitas, šīs atmiņas ir no tā ko mamma man atstāstīja. Mamma Helene Akmentiņa un mēs trīs bērni, Skaidrīte (5), es (3) un brālītis Jānis (2) atstājām Latviju 1944. gada rudenī. Pārdzīvojot visas kaŗa briesmas beidzot nonācām Alt-Garges bēgļu nometnē, kur arī sagaidījām kaŗa beigas. Alt-Garges nometni pārveidoja par DP nometni un tur mēs nodzīvojām līdz 1949. gadam, kad nometni slēdza un mūs pārcēla uz Dīphocas DP nometni. Bijām priecīgi, ka beidzot tikām ārā no barakām un nonācām kazarmu ēkās, lai ar cik daudz bojātās kaŗa laikā. Bet nebijām ne labi iedzīvojušies, kad mūs pārcēla uz Dēdelstorfa DP nometni. Šeit mēs nodzīvojām līdz 1951. gada rudenim, kad Akmentiņu ģimenei beidzot bija iespēja izceļot uz ASV. Ar kuģi caur Òuorleanu nonācām Mississipī štata plantācijā.
Fotogrâfiju autors:
Fotogrāfiju izmērs:
750 x 504 pixels, 76 KB
Other photos from the donor:
Donora bildes
Līdzīgas bildes
Gunāra Âboliņa skautu apliecība.
Pļavā
Genis pļavā
Ģimene lauku pļavā