Brēmenes-Grônas tranzita nometnes vārti
Brēmenes-Grônas tranzita nometnes vārti
Grônas (Bremen-Grohn) tranzita nometne pie Brēmenes bija izceļotāju pēdējā piestātne Vācijā pirms kāpšanas uz kuģa Bremerhafenā.
ID numurs:
365
Nosaukums:
Brēmenes-Grônas tranzita nometnes vārti
Avots:
Valters Zālīte
Vieta:
Grona pie Brēmerhāfenes (Grohn bei Bremerhafen)
Zona:
Angļu zona
Datums:
1949
Cilvēki fotogrâfija:
Valters Zālīte
Apraksts:
Vīrietis uzvalkā stāv ielā, aiz viņa ir nometnes vārti ar sarga būdiņu, uz vārtu staba ir liels uzraksts: "INTERNATIONAL REFUGEE ORGANIZATION/AREA (neizlasāmi cipari)/IRO/INTERNATIONAL/STAGING-CENTER/CAMP GROHN"
Stāsts:
Grônas (Bremen-Grohn) tranzita nometne pie Brēmenes bija izceļotāju pēdējā piestātne Vācijā pirms kāpšanas uz kuģa Bremerhafenā.
Avota DP vēsture :
Valters Zālītis raksta: “Es esmu dzimis 1923. gadā Rīgā, Latvijā. Tur beidzu pamatskolu un vidusskolu, un sāku studijas Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultātē, ko biju spiests pārtraukt kaŗa apstākļu dēļ. Divdesmit gadu vecumā, 1943. gada aprīlī stājos dienestā vācu kaŗa būvniecības pasākumā “Organisation Todt”. Sākumā strādāju kā būvtechniķis Igaunijā, tad mani 1944. gada rudenī evakuēja uz Vāciju, kur strādāju techniķa darbu Silēzijā un Sudetijā. Pēc kaŗa beigām, 1945. gada jūlijā nonācu Manheimas DP nometnē rietumu Vācijā, amerikāņu okupācijas zonā. Studijas atsāku 1946. gada sākumā Darmštates Techniskā augstskolā, dzīvojot vienlaikus un pārmaiņus privātā istabā Darmštatē un DP nometnē Manheimā. Augstskolu beidzu ar Dipl. Ing. gradu 1947. gada beigās un sāku turpat strādāt par zinātnisku asistentu. To turpināju līdz izceļošanai uz ASV 1949. gada maijā. Amerikā dzīvoju Òujorkas apkārtnē, apprecējos, nodibināju ģimeni un uzaudzināju trīs latviskus bērnus. Pelnīju iztiku, strādājot būvinženieŗa darbu tiltu nozarē 45 gadus, līdz pensionējos 1994. gadā. Bez tam aktīvi darbojos dažādos amatos Òujorkas latviešu ev.-lut. draudzē, 37 gadus no 1964. līdz 2001. gadam, septiņus gadus biju šīs draudzes priekšnieks.”
Fotogrâfiju autors:
Fotogrāfiju izmērs:
750 x 511 pixels, 147 KB
Other photos from the donor:
Donora bildes
Līdzīgas bildes
Tranzīta nometnes policija
Gronas nometne
Nometnes vārti.
Nometnes vārti.
Nometnes vārti.