Volejbolisti.
Volejbolisti.
Bernsenes nometnes volejbolisti.
ID numurs:
5128
Nosaukums:
Volejbolisti.
Avots:
ANDRIS ADAMOVICS
Vieta:
Bernsene (Börnsen)
Zona:
Angļu zona
Datums:
1945. gadā.
Cilvēki fotogrâfija:
Priekšā: Imants Lilenfelds, Andris Adamovičs. Aizmugurē stāv Modris Novickis, Leonīds Oldermanis, Gunārs Vjaters, Gunārs Pudists, Jānis Kaminskis,
Apraksts:
Stāsts:
Bernsenes nometnes volejbolisti.
Avota DP vēsture :
Fotogrâfiju autors:
Fotogrāfiju izmērs:
1105 x 718 pixels, 464 KB
Other photos from the donor:
Donora bildes
Līdzīgas bildes