Dzimšanas diena
Dzimšanas diena
Jura Eglīša 18. dzimšanas dienas svinības Pinebergā.
ID numurs:
5324
Nosaukums:
Dzimšanas diena
Avots:
Gunārs Noriņš
Vieta:
Pinneberga (Pinneberg)
Zona:
Angļu zona
Datums:
1949. gada janvārī
Cilvēki fotogrâfija:
Pēteris Tocups, Uldis Inveiss, Annele Blumberga, Juris Eglītis
Apraksts:
Stāsts:
Jura Eglīša 18. dzimšanas dienas svinības Pinebergā.
Avota DP vēsture :
Noriņu ģimene nonāca Liepājā 1944. gada oktobrī, un 25. oktobrī uzkāpa uz neliela armijas kuģa, lai dotos uz Vāciju. Osta bija tumša, bez kāda apgaismojuma, lietus gāza straumēm, un ienaidnieku lidmašīnas lidoja Liepājai pāri. Dažiem bēgļu kuģiem trāpīja bumbas. Situācija bija draudīga, tomēr četri Noriņu ģimenes locekļi uzkāpa uz kuģa: māte Irma Noriņa (dzimusi 1900. g. 26. oktobrī Cēsīs, miruse. 1991. gada 3. novembrī Tacoma, WA); dēls Arvīds Gunārs, 14 gadi vecs; meita Maija, 12 gadi veca; un dēls Vilnis, 9 gadi vecs. Tēvs Fridrichs A. Noriņš palika Liepājā palīdzēt ar bēgļu evakuāciju. Nespēdami atstāt Latviju no Rīgas ostas, bēgļu tūkstoši saplūda Liepājā un tur palīdzība bija nepieciešama evakuācijai. Pēc izkāpšanas Gotenhāfenas ostā Noriņi nonāca Neustrelitza pilsētā, 80 kilometri uz ziemeļiem no Berlīnas, bet drīz bija jābēg tālāk uz rietumiem. Izdevās nokļūt, Ziemeļvācijā, nelielā zvejnieku pilsētiņā pie Ziemeļjūras, Husumā, Šlesvig-Holšteinā. Paša pirmā nometne Noriņu ģimenei bija Vīnertas nometne Husumā. Tā bija jauka, neliela nometne, kur ģimene pavadīja vienu gadu. Kamēr Maija un Vilnis mācējās Vīnertas nometnes skolā, Gunārs kā vidusskolnieks devās uz Hokensbīli, 15 kilometri no Husuma uz ziemeļrietumiem. Tur mācija ievērojami latviešu skolotāji – pasniedzēji ar dr. Edv. Ritmani kā direktoru. Kādu vasaru Gunārs apmeklēja traktoru kursus un iemācījās vadīt mašīnas. 1947. gadā Vīnertas nometnes latviešus pārcēla uz Flensburgu, Antverpas nometni. Maija un Gunārs gāja vienu gadu Kārļa Skalbes vidusskolā. 1948. gadā vidusskolu pārcēla uz Pinebergu, pie Hamburgas, un tad uz Neištati, kur Gunārs beidza vidusskolu un tika iesvētīts. Maija tur beidza 3. klasi. 1950. gadā visa ģimene satikās Neištatē uz īsu laiku, un tad sākās izceļošana. Noriņu ģimene saņēma galvojumu no pasaules Luterāņu Federācijas, un pēc garākām pārbaudēm un intervijām dabūja atļauju doties uz Takomu, ASV Vašingtonas štātā. Noriņu ģimene atstāja Eiropu jūlijā un iebrauca Òujorkā 1950. gada 3. augustā. Pēc garas mūžas, Irma Noriņa aizgāja mūžībā 1991. gadā un ir guldīta latviešu kapu nodaļā jaunajā kapsētā. Bet jaunie iebraucēji, tagad ap 80 gadu vecumu, vēl sparīgi darbojās tālāk, Vilnis Takomā, Maija Mercera salā, un Gunars Bellevue, Vašingtonas štātā.
Fotogrâfiju autors:
Fotogrāfiju izmērs:
1001 x 642 pixels, 100 KB
Other photos from the donor:
Donora bildes
Līdzīgas bildes
Dzimšanas diena
Dzimšanas diena
Dzimšanas diena
Dzimšanas diena
Dzimšanas diena